Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Henning Hjort – med 44 år av förtjänstfullt och omdömesgillt arbete i bolagets tjänst

Henning Hjort – med 44 år av förtjänstfullt och omdömesgillt arbete i bolagets tjänst

Henning Hjort

Henning Hjort

Henning Hjort som var född i Yttre heden (Säter) fick sin första kontakt med vikmanshytteindustrin i samband med att bruksjärnvägen byggdes i slutet av 1910-talet. Senare deltog han i dammbyggandet i Norn. Dåliga tider gjorde att Hjort fick delta i nödhjälpsarbete i Västerby och rallararbeten på ostkustbanan.
Det stod emellertid klart att Henning Hjort skulle återvända till bruket i Vikmanshyttan, till jobb i varmvalsverket. När han pensionerades år 1965 hade drygt trettio år gått, mesta tiden i mediumverket, på senare år som smörjare där.
Vad gällde fritiden fanns inga problem för Henning, hans stora fiskeintresse fanns där sedan unga år.

Personalia: född 1898 – död 1984.