Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Skedvi-Richard Andersson – jobbade på Bruket i flera omgångar

Skedvi-Richard Andersson – jobbade på Bruket i flera omgångar

Richard Andersson

Richard Andersson

Skedvi-Richard Andersson såg dagens ljus i Korsnäs, året var 1899. Familjen flyttade snart till Främby herrgård, där fadern var ladugårdskarl. Skolgången av-slutade Richard i Norrbärke och vid krigsutbrotten 1914 bodde familjen Anders-son i Stora Skedvi.

Två år senare, vid 17 års ålder, kom ynglingen Andersson till Vikmanshyttan för första gången, där han stannade i sex år. Arbetslösheten var emellertid svår och han hamnade på diverse nödhjälpsjobb, bland att på vägbyggen i Vretbo och Backa. I samband med de båda världskrigen var arbetstillfällena ringa och han fick ofta ta vad som stod till buds. Nödhjälpsarbeten var vanliga och Richard gick till och med ”på luffen” ett år strax efter militärtjänsten.

Richard A. provade som sagt på många sysselsättningar, exempelvis i mitten av 1940-talet i hyttan vid Klosterverk i Långshyttan, ett par år som gjutare vid Smedjebackens valsverk, vidare i Nykroppa, Ställdalen och Nyhammar. Där-efter ”hittade” han hem till Vikmanshyttan igen. Och arbetskarriären avslutades i Brukets elektrostålverk. Pensioneringen ägde rum efter semestern 1966.

Sommartid lockade bärskogen Richard A. till många kärkomna utflykter, en och annan fisketur gjorde även när fritiden tillät. Och naturligtvis den obligatoriska och nödvändiga vedhuggningen.

Richard Andersson i Uggelbo gick bort år 1977.