Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Ernst Chef – mångsysslare på Bruket

Ernst Chef – mångsysslare på Bruket

Ernst Chef

Ernst Chef

Ernst Chef var född år 1903, kom inflyttandes med familjen till Vikmanshyttan från Horndal i unga år. Ännu inte fyllda 14 år, i januari 1917, anställdes Ernst på Bruket, närmare bestämt i dåtidens degelstålverk.

Under årens lopp arbetade Ernst Chef på ett flertal avdelningar, exempelvis i smedjan, glödgverket, drageriet och på laboratoriet. Längsta tiden var han knuten till förrådet – först mellan åren 1920 – 1950 under hammartillverkningens tid och sedermera från slutet av 50-talet till mitten av påföljande decennium. Åren innan pensioneringen som ägde rum semestermånaden 1968 tjänstgjorde Chef på kontorets postavdelning.

I ungdomen deltog Ernst C. i Ungdomsklubbens olika verksamheter och till-hörde kyrkobrödrakåren i Hedemora en längre tid. Dessutom var han inbiten NTO-are. Han var en sann friluftsmänniska och gillade alltid sina strövtåg i skog och mark, en fin avkoppling som han kombinerade med sin väl utvecklade hobby trädgårdsskötsel. Egnahemmet i Solhaga och den välskötta trädgården utgjorde en stor trivselfaktor för Ernst och hans familj.

Ernst Chef gick bort år 1992.