Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Gunnar Borg – en aktiv ”stålman”

Gunnar Borg – en aktiv ”stålman”

Gunnar Borg

Gunnar Borg

Under många decennier på 1900-talet var smeden Gunnar Borg en av Vikmanshyttans färgstarkaste profiler. Hans insatser inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen blev utomordentligt värdefulla.

Gunnar tillhörde såväl kommunens fullmäktige som nämnd i två årtionden. Fattigvårdsstyrelsen drog stor nytta av hans kunnande i ett kvarts sekel och under krigsåren var han ordförande i familjebidragsnämnden. Därutöver satt han under många år i taxeringsnämnden.

Ledamotskapet i arbetarekommunen blev 40-årigt, därav tio år som ordförande. Inom Folkets husföreningen, Vägföreningen och lokalsjukkassan hade Gunnar förtroendeuppdrag. I Metallavdelningen fungerade han under många perioder som kassör och blev sedermera hedersledamot efter 25 års aktivt funktionärskap.

Dessutom var Gunnar Borg en av bruksidrottens upphovsmän. Han var nämligen med om att bilda Vikmanshyttans Idrottsförening, VIF, anno 1919. Ja, uppdragen blev många och alla krävde stort engagemang och kunnande…

Gunnar, som tillhörde en gammal smedsläkt, var infödd vikmanshyttebo. Hela sin arbetargärning ägnade han stålverket i Vikmanshyttan och när han slutade hade han knogat 53 år i smedyrket.

Sedan han blev folkpensionär var det helt naturligt att hans föreningserfarenheter togs i anspråk inom Pensionärsföreningen, bland annat några år som dess ordförande.

Gunnar Borg var alltså en stålman med ett praktiskt kunnande och allmänt aktad representant för den yrkeskategori han företrädde.

Personalia: född 1896 − död 1970