Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sme’-Greta Forsberg – dockskapare och omtyckt i föreningarna

Sme’-Greta Forsberg – dockskapare och omtyckt i föreningarna

Greta Forsberg

Greta Forsberg

Sme’-Greta var känd för sin sömnad av dockkläder. Det var en hobby hon skaffade sig i slutet av 1940-talet. Det började med en uppsättning kläder till en rättvikskulla, medan hedemorakullorna lät vänta på sig ytterligare några år.

Tillverkningen växte fram i allt snabbare takt. Storlekarna varierade ganska väsentligt. Den största dockan som fick ”forsbergskläder” var drygt sju decimeter.

Efterfrågan på hennes alster blev så stor att det en tid nära nog blev en yrkesbetonad verksamhet. Det var också tal om flera dockutställningar under årens lopp. Sme’-Greta hade en hobby som verkligen tilltalade många, stora som små.

Så långt fram i tiden som på 1980-talet kom dockan ”Sme’-Klara” till världen. Hon var uppkallad efter Gretas mor och fick en mer vardagsnära utstyrsel.

Greta Forsberg var född i Vikmanshyttan och med undantag av en femårsperiod, då hon jobbade på Säters sjukhus, var hon hembygden trogen.

Också ortens föreningsliv kom att få stor betydelse för Greta. Exempelvis inte minst arbetarekommunen, tillsammans med maken Karl. Allas lika värde var alltid ett rättesnöre i Sme’-Gretas tankar och handlande. En period var hon ledamot av kommunalfullmäktige.

Greta var även mycket aktiv i Rödakorskretsen och tillhörde under många år Hembygdskören.

En sällskapsmänniska av gammal genuin vikmanshyttemodell, kan vi också tillägga om Greta Forsbergs personlighet.

Personalia: född 1909 – död 2000.