Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Johan Bergström – var med vid sista tappningen i sista hyttan

Johan Bergström – var med vid sista tappningen i sista hyttan

Johan Bergström

Johan Bergström

Det är tydligt att Johan Bergström fick vara med om industrihistoriens sista vingslag när sista skiftet i sista hyttan var ett faktum. Brukshyttan, som uppfördes 1915 och togs i bruk i maj påföljande år hade gjort sitt. Eran varade nära fyra decennier, sista tappningen skedde nämligen år 1954.

Men låt oss börja från början vad gäller Bergströms Johan. Han var född i Norrbärke år 1905. I ungdomen jobbade han dels i Norn. dels i Larsbo. Av sina 40 anställningsår tillbringade Johan halva tiden i skogen, ofta med ett slitsamt jobb men med stor frihet. Under 30-talskrisen var han arbetsledare för närbelägna AK-arbeten.

År 1949 kom han till bruksindustrin, jobbade till en början i hyttan.Det blev en handfull år på plats i sista hyttan, oftast tillsammans med Gustaf Norgren. De avslutande femton åren var arbetsplatsen valsverket, först som klippare, sedan som valsare i göt- och mediumvalsverket och till sist fem år som materialman. Pensioneringen skedde i augusti månad 1970.

Johan Bergströms fritidsnöje nummer ett var fiske. Fiskestugan vid Fäbodviken i Stora Norn var sedan många år tillbaka ett kärt tillhåll. Han ägnade sig också åt jakt, var förresten med om bildandet av såväl jaktklubben som fiskeklubben. I den senare föreningen fungerade han som kassör i några perioder.

En god bok var alltid en bra avkoppling för Johan Bergström. Han gillade bäst Wilhelm Mobergs ofta mustiga berättelser och lokalt hörde Karl Herbert ”Sprängar-Kalle” Haglund till favoriterna. Johan berättade ofta och Karl Herbert satte händelserna på pränt.

Hösten år 2000 gick Johan Bergström bort, 95 år gammal.