Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Edvard Pettersson – från hyttkarl til mejslare

Edvard Pettersson – från hyttkarl til mejslare

Edvard Pettersson var född på Norns bruk år 1899 och där bodde han också kvar tills hyttan blåstes ner i mitten av 10-talet. Liksom sin far och farfar blev Edvard till en början hyttkarl, och senare malmmottagare. Han var även med när malmen fraktades – efter häst förstås – från Vikmanshyttan till Norn och tackjärn i den så kallade bakforan.

Edvard Pettersson

Edvard Pettersson

När hyttan stängdes i Norn fick Edvard arbete i Vikmanshyttan, första tiden som regulerare, därefter som hyttkarl. Efter 1957, då vikmanshyttehyttan blåsts ner, jobbade han som mejslare i varmvalsverket. De allra sista åren före pensioneringen 1967 bestod sysselsättningen i ugnsreparationer i martinen. Det blev alltså sammanlagt 53 strävsamma arbetsår i Norn och Vikmanshyttan.

Edvard Pettersson fick njuta av många år som pensionär, inte mindre än drygt ett kvartssekel. Fiskestugan vid Stora Norn var för honom, liksom många andra arbetskamrater, som ett livselixir. I ungdomen ville han gärna ”röra på sig” och det gjorde han bäst på fotbollsplanen, ansåg han. Under sin aktiva tid ägnade han dessutom många år åt industrivärnet på Bruket.

Edvard Pettersson avled nittiofem år gammal, år 1994.