Gamla Vikmanshyttan

Vikmanshyttan − en bruksort i södra Dalarnas bergslag

Här berättas om tider som flytt,
mest 1900-talshistoria,
eftersom den är fylligare och mer lätthanterlig än det riktigt gamla.
Webbplatsen är under ständig utveckling − det finns massor av ytterligare texter och foton att visa. Därför rekommenderas ett återbesök!

Gamla foton


Vi efterlyser

Vi behöver hjälp med namn!
Till efterlysningen!

Vem, när var?
Ett antal glasplåtar har scannats och vi behöver hjälp med identifikation av motiv osv.


  • Veckans artikel

    Ortnamnet med ”W” eller ”V”

    I äldre tider var det mer regel än undantag att stava ortsnamnet med ”W”, alltså Wikmanshyttan. Det finns säkert ett flertal förklaringar till detta. En är helt sonika att dubbel-W:et oftare förekom i vitt skilda sammanhang. En annan orsak av lokal betydelse, var säkert att brukssamhället förknippades med industrin.

    1922 kom Wikmanshytte Bruks AB till. 70% av det som producerades gick på export och då kunde det uppkomma uttalssvårigheter och tolkningar i vissa mottagarländer. Det diskuterades skillnader i uttal mellan enkel-V och dubbel-W, liksom ett möjligt sje-ljud av bokstavskombinationen ”sh”.