Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv

Förenings- & kulturliv

Forna tiders Vikmanshyttan kan ses ur flera olika infallsvinklar. Ett är gemensamt och helt imponerande: mångfald, genuint intresse och samhörighet.

Här återges några framgångsrika exempel inom sång & musik, idrotten och flera andra kulturella sammanhang. Även det politiska livet fanns, liksom den fackliga vardagen.