Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Rödakorskretsen hade fler än 200 medlemmar på 1960-talet

Rödakorskretsen hade fler än 200 medlemmar på 1960-talet

Röda Korset, pionjärer vid 20-årsjubiliéet

Röda Korset, pionjärer vid 20-årsjubiliéet

Vikmanshyttans Rödakorskrets bildades under första halvan av 1940-talet, närmare bestämt år 1943. Vid starten noterades 35 medlemmar, en numerär som sakta men säkert blev allt större. Och när det var dags för kretsen att fira sitt 20-års jubileum hade 200 medlemmarsstrecket passerats. Ett enastående fint resultat med tanke på det befolkningsunderlag som fanns i Vikmanshyttan, Turbo och Norn.

Det var emellertid inte enbart medlemsantalet som imponerade. Arbetsprogrammet visade också på en lång rad aktiviteter som både gällde svenska som internationella hjälpinsatser.

Vid nämnda jubileum i mars månad 1963 ägnades pionjärerna en extra tanke och följande RK-damer fick tjänsttecken: Asta Johansson, Magna Persson, Hilma Larsson, Emilie Eriksson, Elin Eriksson, Ethel Holst, Elin Boselius, Greta Chef, Hildegard Omberg, Daisy Lawin, Greta Forsberg och dåvarande kretsordföranden Ulla Ehrenstråhle.

Årsmötet i anslutning till jubileumsfestligheterna anslog medel till både hus-moderssemestrar och kolonibarn. Årets utflykt bestämdes till Västerås. Mötet omvalde ledamöterna som var i tur att avgå, nämligen Elin Boselius, Greta Forsberg och Hildegard Omberg. Även revisorerna Margit Broström och Alfred Hedström fick förnyat förtroende.

På bilden förevigades de RK-pionjärer som deltog i 20-års jubiléet, sittande från vänster Ethel Holst, Asta Johansson, Daisy Lawin och Magna Persson samt stående fr.v.: Elin Boselius, Hildegard Omberg, Hilma Larsson, Ulla Ehrenstråhle, Greta Chef och Elin Eriksson. Mellan fruarna Larsson och Ehrenstråhle hittar vid tillresta Alice Davidsson från distriktsstyrelsen.