Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > ”Kanske den sista vintern i Kartjärnsbacken”

”Kanske den sista vintern i Kartjärnsbacken”

Kartjärnsbacken

Kartjärnsbacken

Var sak har sin tid & var sak har sin plats – heter inte gamla ordspråk så…

Jo, vi tror det. I det här fallet rör det sig om slalombacken, Kartjärnsbacken. Ett objekt som nära nog hade ofattbara inslag och dimensioner – vad här menas: en anläggning som blev verklighet genom många, många frivilliginsatser men också tack vare satsning från dåtidens industri och dess ledare.

Kartjärnsbacken invigdes 1940 och tjänade slalomsportens bästa i cirka fyra decennier. En verksamhet såg dagens ljus, inte enbart på lokal- och distriktsnivåer utan också på riksplanet. Vi tänker först och främst på arrangerandet av slalom-SM år 1942.

Vikmanshyttebacken förvaltades på ett enastående sätt av dåtidens ledare och de aktivas skara växte från säsong till säsong. Till en början – i många år förresten – hölls backen ingång av idrottsföreningen VIF och dess slalomsektion, i senare tid och avslutningsvis av privata intressenter.

Åren gick och förutsättningarna förändrades radikalt, snart sagt i alla sammanhang och mellan-Sveriges ”vintersamlingsplats” stängdes – och lades ner…

Var tid har således sitt innehåll, det kan vi konstatera även vad gäller Kartjärnsbackens vara eller inte vara. Bilderna härintill får representera den sista verksamheten!