Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > God uppslutning för Röda korset – ”inte bara första hjälpen…”

God uppslutning för Röda korset – ”inte bara första hjälpen…”

God uppslutning för Röda korset

God uppslutning för Röda korset

Förresten, rätt ska vara rätt, bland deltagarna fanns också ett antal kvinnor hemmahörande i Norn.

Det var viktigt att utbildningen bland ”de kallade” skedde enligt uppgjort program. De flesta aktiviteterna skedde på hemmaplan men vissa med befälspositioner belönades med externa träffar i närområdet eller rent av exempelvis i Rosersberg där Civilförsvaret hade stort centrum.

Så till deltagarna som förevigades på vidstående bild:
första raden, fr v: Stig Nyvelius, Ragnar Karlmats, Gustav Kjellberg, Irene Öberg, —, Inga-Lill Hernberg, Sonja Hjort, Greta Forsberg, Greta Chef, Olga Norling – andra raden fr v: Olle Chef, —, —, Emil Sälgström, Tore Chef, Ellen Andersson, Birgitta Lawin, Eva Granström, —, Hilma Larsson, Jenny –, Elin Eriksson, Lisa Hallgren, —, Birgit Törnquist, —, Erik Törnquist, Ingegerd –, —, Wega Lindholm, Edit Hedström, Judith Hedberg, Ester Olsson.

En väldans dominans av kvinnor, kan vi till sist konstatera!

(En hel del deltagarnamn fattas, hjälp oss med att komplettera namnlistan!)