Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Facklig oro – daterad våren 1926

Facklig oro – daterad våren 1926

17 JANUARI 1916

Svenska Skräddararbetarförbundet avd. 136 i Granbo

” anhöll att Metallmötet skulle göra ett utlåtande angående deras arbetsgivares behandling av sina arbetare, vilka ej återtagits i arbete efter konflikten vid fab-riken förra året. Efter att en del upplysningar meddelats, däribland att kraft för fabrikens drivande för närvarande ej fanns, beslöts bordlägga frågan.”

28 MARS 1926

Avd. 188 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet Wikmanshyttan får efter att hava tagit del av Eder skrivelse göra följande uttalande:

Sömmerskor på Torstensson skrädderi

Sömmerskor på Torstensson skrädderi

”Som firman Torstensson Granbo allt ifrån början av den i skrivelsen nämnda konflikten synes uppträtt på ett mot sina arbetare och organisationen synnerligen osympatiskt sätt och dessutom under senare tiden lagt om firman för att derigenom eventuellt skulle kunna frigöra sig från de organiserade arbetarna således skapat ett konfliktläge som synes bliva långvarigt, vår avd. uttala på angivna skäl som sin bestämda uppfattning att ingen organiserad arbetare bör så länge konflikten varar på något sätt understödja firma ifråga.”