Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Det var andra takter förr…

Det var andra takter förr…

Korpfotbollen samlade många utövare under 1960-70-talen

Korpfotbollen samlade många utövare under 1960-70-talen

Ja, det var bättre förr! Otvivelaktigt i Vikmanshyttan. Aktiviteterna var många och en stor skara invånare entusiasmerades och deltog. Ett brett föreningslivet utgjorde basen till framgångsrika och omtyckta verksamheter.

I det här sammanhanget tänker vi också aktiviteterna bland gemene man och kvinna, bland unga och gamla – initiativ som togs och genomfördes inte bara bland aktiva i fotboll, ishockey, skytte etcetera…

Bordtennis - Korpen - många fina priser delades ut

Bordtennis – Korpen – många fina priser delades ut

I rättvisans namn ska sägas, att förutsättningarna onekligen var betydligt bättre då jämfört med senare tider. Bruksbefolkningen var nära nog dubbelt så stor och eldsjälar fanns inom snart sagt varje intresseområde. Och det sedvanliga föreningslivet var starkt rotat och hade mycket tradition i sig. Dessutom var förvärvsmöjligheterna betydligt större, i siffror totalt kring tusentalet.

Hockey-bockeyn hörde till vintrarnas begivenheter

Hockey-bockeyn hörde till vintrarnas begivenheter

Breddverksamheterna omfattade bland annat så kallad korpfotboll och hockey-bockey men också turneringar i bordtennis och tennis och intressanta och spännande duster inom skytte. Det tävlades såväl individuellt och i lag. Och så bildades inom idrottsföreningen en korpsektion som huvudsakligen ägnade sig åt poängpromenader. Mycket populärt, inte minst socialt och i viss mån motionsgivande.

Tänk om vi kunde få tillbaka något av gamla tiders anda, gammal fin sammanhållning och vilja och go. Det skulle göra vårt anrika samhälle och bygd livskraftigare och trivsammare att leva och verka i.