Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Avskrift av protokoll från en förenings-historisk händelse i Vikmanshyttan

Avskrift av protokoll från en förenings-historisk händelse i Vikmanshyttan

Protokollkopia

Protokollkopia

Protokoll fört vid Soc. Dem.

Kvinnoklubbens konstituerande

möte måndagen 7 Juli 1924

Par 1.

Klubben bildades söndagen den 29 juni 1924 efter besök av Långshyttans Kvinnoklubb och föredrag av Fru Agnes Söderkvist från Västerås. Därvid antecknade sig sju medlemmar. Styrelse valdes.

Par 2.

Att leda dagens förhandlingar valdes Fr. Sundström.

Par 3.

Styrelsen blev konstituerad enligt följande: Ordf. Helena Engman, v. ordf. Lina Norin, Sekr. Ester Johansson, v. sekr. Klara Bergman, Kassör Karin Andersson. Revisorer blevo Mia Bergman och Hildur Sundström.

Par 4.

Klubbens namn blev Vikmanshyttans Soc. Dem. Kvinnoklubb.

Par 5.

Avgiften bestämdes tills vidare till 50 öre pr månad.

Par 6.

Anslutning till arbetarkommunen, partidistriktet och förbundet bordlades till ett kommande möte.

Par 7.

Beslutades att nästa möte skulle hållas söndagen den 13 juli kl 5 e.m.

Par 8.

Fr. Sundström höll ett anförande vari han gav några råd angående styrelsens uppgifter och om mötesförhandlingars hållande.

Par 9.

Som inget vidare förekom avslutades mötet.

Helena Engman
Ordf.
Ester Johansson
Sekr.