Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Unikt fackföreningsarbete

Unikt fackföreningsarbete

MESASI – vad kan egentligen detta egendomliga ord betyda? Jo, det var en förkortning av fackföreningsnamnen Metall-SALF-SIF. På det lokala planet inom vikmanshytteindustrin bildades i mitten av 1960-talet en samarbetskom-mitté som hade som sin huvuduppgift att diskutera och föra fram gemensamma spörsmål till dåtidens arbetsgivare Wikmanshytte Bruk.

MESASI representerade omkring 650 medlemmar fick en viktig funktion att fylla. Den första sammankomsten ägnades aktuella trivselfrågor, Vidare tack-lade man frågor som sjuk- och läkarvård, skyddsfrågor, vägproblem med mera.

Gösta Larsson, Länarth Brötegård & Nils Landström

Gösta Larsson, Länarth Brötegård & Nils Landström

De olika facken var eniga, det gällde att tala samma språk, i annat fall kunde man inte nå fram till positiva ställningstaganden för samtliga anställda på Bruket. På den tiden hette fackföreinngsordförandena Gösta Larsson, Metall, Nils Landström, SALF, och Länarth Brötegård, SIF.

Detta slag av samarbete varade några år. Tyvärr fick Vikmanshyttans industrifack mycket annat att tänka på tiden framöver, fusioner och nedläggningar, båda inom närmaste tioårsperioden.