Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Gamla tiders bildningsarbete

Gamla tiders bildningsarbete

Föreläsningsföreningen var en av brukets äldsta föreningar. Den bildades år 1905 och fick till en början namnet Vikmanshytte-Thurbo Föreläsningsförening. Efter några års verksamhet hade ett 60-tal vikmanshyttebor, 25 personer från Thurbo och åtta intresserade nornbor tecknat medlemskap. Medlemsavgifterna varierade beroende på ståndsmässighet och kön! – ett fenomen som gudskelov togs bort så småningom. Bruksdisponent Tom Bergendahl betalade exempelvis

10 kronor medan några kvinnliga medlemmar ”slapp undan” med 50 öre…

Föreläsningsföreningen växte i både numerär och verksamhet. I slutet av 1910-talet hade skaran medlemmar när nog fördubblats. Och 20 år senare passerades 200-gränsen.

1930-talet kännetecknades som ett synnerligen aktivt föreningsdecennium och det var först nu som den breda uppslutningen noterades. De flesta av Brukets yrkeskategorier var representerade, detta påstående återfinns i gamla protokollsböcker och medlemsmatriklar.

Den år 1914 uppförda samlingslokalen Mojsen hade länge varit verksamhetens medelpunkt. Där hölls ett 15-tal föreläsningar varje år med i genomsnitt 100 be-sökare och här återfanns samhällets första biograf, Regina. Ett inte oväsentligt kulturinslag fanns dessutom i form av ett föreningsbibliotek med över 500 band (år 1928). Biblioteksrörelsen överläts sedermera till ortens ABF-avdelning.

Det finns naturligtvis mycket att berätta om framgångsrika kulturgärningar och insatser ”utöver det vanliga” från många hängivna vikmanshyttebors sida. År 1933 blev ett märkesår, föreningen hade då erlagt full likvid för den inköpta första ljudfilmsapparaten. Den nya underhållningstekniken hade kommit till Vikmanshyttan!

Många kulturens pionjärer hade passerat revy inom föreningen: Axel Sund-ström är kanske den störste och mångårigaste. Men Smé-Einar Karlsson, Ernst Hammarström, Oscar Andersson, Harry Andersson med flera hör även till de trogna funktionärerna.

Föreläsningsföreningen gick i graven i samband med televisionen intog brukshemmen. På den tiden rubricerades händelsen som en kulturkrock. Som föreningens siste föreståndare fungerade Länarth Brötegård.