Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Bridgespel – omtyckt förströelse en gång i tiden

Bridgespel – omtyckt förströelse en gång i tiden

Far & son Landström, Gustav & Nils

Far & son Landström, Gustav & Nils

En gången tidsperiod var bridgespelandet en fritidssysselsättning som samlade en hel del bruksbor, mestadels manliga deltagare förstås men även denna aktivitet speglade dåtidens liv och leverne.

Bridgeklubbens policy var att alla vikmanshyttebor fick vara med och spela (vad annars) men när spellokalen kom in i bilden ändrades förutsättningarna. Vad vi menar: man höll tidvis till på Brukshotellet men när några gamla dokument angående hotellets nyttjande kom fram i ljuset blev det helt plötsligt omöjligt för icke tjänstemän att delta. Det blev en hel del rabalder och det resulterade i att verksamheten flyttades till Mojsen.

Det var ju något negativt det hela, låt oss i stället berätta att ”återväxten” inom klubben bland annat klarades genom att nybörjarkurser hölls med jämna mellanrum.

Men så kom den förändrade bruksbilden och bland mycket annat tidsfördriv försvann även bridgespelet. Sorgligt nog!

fr.v.: David Lindborg, Gerhard Hedberg, Gösta Björkström och Anna Sannas

fr.v.: David Lindborg, Gerhard Hedberg, Gösta Björkström och Anna Sannas

Bilden till vänster är hämtad från veckospelet så länge det förekom på Brukshotellet.