Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Två gamla programblad berättar

Två gamla programblad berättar

Programblad 1939

Programblad 1939

Ett par slumpvis utvalda programblad från dåtidens aktiviteter kan säkerligen vara en dokumentation kan intressera och dessutom konfirmera ”att det hände en hel del i det gamla brukssamhället.

Valet av program föll dels på en 1930-tals händelse, en företeelse av allra högsta betydelse i brukets sociala liv och leverne- och milstolpe i föreningssammanhang. En del av er har troligtvis redan kommit på vad som åsyftas: ingivningen av Folkets hus. Knappt tjugo år senare, närmare bestämt år 1958, hölls en bejublad konsert just i detta folkets hus och då både dåtidens musik- och sångliv var rikligt representerat.

Så till de båda programmen:

Program vid invigningen av Folkets Hus, Vikmanshyttan, den 5 mars 1939 kl 3 e.m.

 1. Musik. Ouv. Z Leichte Cavallerie Fr. v. Suppé
 2. Redogörelse för husets tillkomst
 3. Sång. Morgensang N.W.Gade
 4. Historik över föreningens verksamhet
 5. Högtidstal av Statsrådet Gustaf Möller
 6. Sång. Thomas Frihetssång A.W.Heimer
 7. Tal
 8. Musik. Caro mio ben J. Giordani
 9. Allsång. Du gamla du fria
 10. Musik. Suite-Ballet Fr. Popy

Musiken utföres av Musikföreningens blåsorkester och sången av föreningens kör

Programblad 1958

Programblad 1958

Progam – konsert söndagen den 30 november 1958

 1. Musikkåren
  a) Överste Öberg Andersson
  b) Orfeus i underjorden Offenbach
 2. Åke Karlsson, trumpet L´amour toujours l´amour Friml
 3. Hembygdskören
  a) Dalvisa Alfvén
  b) Sylvias visa Linsén
  c) Sommardansen Nilsson
 4. Allan Carlsson, klarinett Adagio ur Klarinettkonsert I B-dur Mozart
 5. 5. Ivar Sättermark, piano Pagan Love Song
 6. Eric Ahlans orkester
  a) Slow But Sure (medium foxtrot)
  b) Jazz Me Blues (dixieland)
 7. Anne-Maj Karlsson, sang
  a) Piccolissima Serenata Serrio
  b) Silent Lips Robert
 8. Eric Ahlans orkester
  c) Count Basie Jump ( med. Jump)
 9. Musikkåren
  a) Förspel till Marsk Stigs döttrar Söderman
  b) Stockholms Luftvärns Reg. Marsch

 

Det är upp till varje betraktare av ovanstående program, vad tycker du?

Vi anser i alla fall att dåtidens publik fick vara med om två minnesvärda aktiviteter, händelser med massor av glädje, kunnande, vilja och stolthet. Kort sagt, en manifestation för och av ortens föreningsfolk !