Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > På resande fot – till Österrike

På resande fot – till Österrike

Resenärer i Malmö

Resenärer i Malmö

Nära nog ett tjugotal ungdomsklubbister i Vikmanshyttan gjorde en minnesvärd resa till Österrike. Det skedde sommaren 1952 då 30.000 personer från alla världens hörn samlades till SSU-läger. Från Dalarna ställde ett 40-tal ungdomar upp.

Bland resenärerna fanns: Bengt Olsson, Henry Laggarbo, Karl-Erik Bergman, Rolf Hjulström, Gun-Britt Bergman, Barbro Norgren, Göran Pettersson, Bengt Backlund, Rune Tummen Eriksson.

Vidare: Dan Ericsson, Yngve Johansson, Kaisa Olsson, Maj-Lis Lövgren, Birgit Blom, Margot Lövgren, Inger Danielsson och Mait Norström.

Avslutningsvis ska nämnas att flera bruksungdomar deltog i flera både internationella och nationella läger, i slutet av 1940 – början av 1950-talen. Italien-besök ska omnämnas.