Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > En av de stora idrottsprofilerna

En av de stora idrottsprofilerna

Nils Bjernevi, tennisspelaren

Nils Bjernevi, tennisspelaren

Vi har kunnat glädja oss åt många framgångsrika idrottsprofiler på bruket under gångna år. Det var på den tiden då bland annat de ideella insatserna gällde, nästa hundraprocentigt ska tilläggas. ”Tänkesättet” var helt annorlunda, kompisandan och gemenskapen var det viktigaste och förutsättningen till trivsel och framgång.

På den tiden fanns idealisten Nils Johansson, bytte efternamnet så småningom till Bjernevi, och hade sin utkomst mestadels på gamla Ringen, så kallades den kooperativa butiken på Tallgatan. Nisse var alltigenom en ärlig sportsman och värnade bruksidrotten ”i alla väder”

Nils, fotbollstränaren, tillsammans med Ställar-Stig Karlsson (lagledare)

Nils, fotbollstränaren, tillsammans med Ställar-Stig Karlsson (lagledare)

Satt som vice ordförande i idrottsföreningen VIF under hela 1950-talet efter att ha prövat några andra poster i styrelsen tidigare. Aktivt medverkade han till det blå-vita fotbollslagets framgångar när han var dess tränare. Tillsammans med en annan idrottskämpe, Stig Karlsson, (som lagledare) bildade Nisse ett starkt team.

En annan sport kom tidigt in i Nils Bjernevis fritid, nämligen tennisen. De var under en tid under främst 60-talet då klubben VTK kunde visa upp en imponerande verksamhet, på seniorsidan men främst bland ungdomarna på bruket. Vi noterar förresten att Nisse var förste klubbmästaren inom klubben. Han skötte också sekreteraresysslan några år.

Vi minns Nils Bjernevi (1915-1991) som den lugne och sympatiske brukskarlen som uträttade ”stor nytta” för både VIF och VTK.