Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Trettioårigt kulturarbete

Trettioårigt kulturarbete

Vikmanshytte-Turbo föreläsningsförening kunde år 1935 blicka tillbaka på ett tre decennier långt kulturarbete. Eller som det uttrycktes: med ett framgångsrikt och gagnande arbete i det fria folkbildningsarbetets tjänst

Det var nämligen under våren 1905 som den första populärvetenskapliga föreläsningen hölls i gamla bruksskolan. Föreläsningarna tycks redan på tidigt stadium vunnit stort intresse bland befolkningen. Dåvarande bruksdisponenten Tom Bergendal var den flitige föreningsledaren. Till en början var det brukets tjänstemän som dominerade i medlemsmatrikeln. Namn som överingenjör Edvard berg, kamrer H.O. Schram, kemisten Carl Järnberg, byggnadsförmannen Anders Andersson, smidesmästare Axel Sundström för att nämna några bruksare. Medlemsantalet under första verksamhetsåret uppgick till 80. I början kunde föreningen räkna medlemmar från hela bygden, från Turbo, Prästhyttan och Nyhyttan.

Så småningom rekryterades medlemmar enbart från Vikmanshyttan. Föreningssnamnet ändrades till Vikmanshyttans Föreläsningsförening. När föreningen detta aktuella år (1935) fortsätter ett framgångsrikt kulturarbete är alla bruksbor välkomna att deltaga i verksamheten. Medlemsantalet skrevs till 255 och som ordförande fungerade Axel Sundström, kassör var Harry Andersson, Adolf Johansson sekreterare, Einar Karlsson vice ordförande och Arvid Gröning vice sekreterare. Föreningens föreståndare var Oskar Andersson.

Vi avrundar med att konstatera: föreningen har under åren gästats av många av folkbildningens främsta representanter.