Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > ”Hela livet fyllt av uppdrag” – Svenskt rekord till på köpet

”Hela livet fyllt av uppdrag” – Svenskt rekord till på köpet

En avkopplande bild för både Ruben och Dagny Elg

En avkopplande bild för både Ruben och Dagny Elg

Landets meste ”Metallare” fanns förmodligen i Vikmanshyttan, den då (sommaren 1965) 63-årige smeden Ruben Elg i Solhaga hade tillhört Metalls förbundsstyrelse och tillika överstyrelse i inte mindre än 18 år. Från början av 1940-talet hade han dessutom suttit i förhandlingskommittén i riksavtalsförhandlingarna. Detta var – och förmodligen är – något av svenskt rekord i vårt högt utvecklade fackföreningsarbete.

Nu fick det emellertid vara nog, konstaterade Ruben Elg. Har man hållit på i nära två decennier så… Ledamotskapet innebar minst ett besök per vecka i Stockholm, vid förekommande löneförhandlingar kunde det bli tal om både två och tre turer i veckan. Omkring 20.000 mil hade Ruben tillryggalagt på SJ under alla dessa år.

Den duglige dalkarlen hade suttit i sammanlagt i sju perioder från 1947 och föll på sätt och vis för åldersstrecket. Alla förtroendeuppdrag på hemmaplan tänkte han dock inte lämna i den vevan trots sina 63 år på nacken.

För exakt 30 år sedan blev han ortens metallordförande. Denna ledarpost innehade han i två decennier.

Sveriges Radio med Sven Jerstedt i spetsen uppmärksammade dalkarlens enastående fackföreningsarbete med en intervju.

Och så fick fru Dagny ha sin Ruben hemmavid – lite oftare.