Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > En unik sångargärning

En unik sångargärning

Kerstin Bäcklund & Harry Forsmark

Kerstin Bäcklund & Harry Forsmark

Vi har i flera sammanhang framhållit bruksbornas stora intresse för sång och musik. Nära nog hela 1900-talet blev ett århundrade då sjungandet och spelandet blomstrade som aldrig tidigare. Att dessa verksamheter bidrog till en oefterhärmlig social samhörighet samtidigt som brukskulturen spred glädje och identitet.

Vikmanshyttans Hembygdskör hörde till ”det tunga gardet”, vilket bland annat menas att där samlades många aktiva utövare under en lång rad av år. Där före-kom även ett stort antal skickliga körledare och en mycket effektiv adminstration. Förutsättningarna var således helt unika.

I det här sammanhanget går våra tankar till körens ordförande under stora delar av 1960-talet, nämligen Harry Forsmark. Och hör upp, hans 30-åriga engagemang och medverkan i allehanda köraktiviteter, inte minst i förekommande vårkonserter.

I samband med brukskyrkans invigning hösten 1966 gjorde Harry Forsmark sitt sista framträdande. Harry F. hade säkert velat fortsätta ytterligare något år men halsen sade ifrån.

Vår bilddokumentation är hämtad från en av de traditionella vårkonserterna i Folkets hus – och tillsammans med den skönsjungande kollegan Kerstin Bäcklund.