Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Anna, Asta, Ester & Marika – kvartetten som inte sprängdes

Anna, Asta, Ester & Marika – kvartetten som inte sprängdes

Vi bockar och niger för Ester Eriksson, Marika Hagman, Anna Hammarström och Asta Johansson! Denna kvartett utförde verkligt pionjärarbete på 1920-30-talen.

Kvinnokvartett

Kvinnokvartetten

De var med och bröt mark då den rådande samhällsbilden nära nog totalt dominerades av män. Asta Johansson var tillsammans med Klara Andersson de som först tog sig in i ortens arbetarekommun. Året var 1930. Asta fick säte i AK-styrelsen och det noterades som en framgång.

Anna Hammarström var emellertid inte nöjd, säger protokollsboken. Inför det stundande valet av kommunalfullmäktige fanns inte en enda kvinna på valbar plats – något man dock inte ändrade på i en handvändning…

I socialdemokratiska kvinnoklubben, som bildades år 1924, kom alla fyra nämnda brukskvinnor att spela en stor roll i det framtida politiska arbetet på bruket och dåvarande landskommunen. Både Ester och Asta var ordförande i olika perioder under 1920-30-talen. Marika tjänstgjorde som sekreterare och Anna skötte penningarna.

Ester Eriksson hade ytterligare en kanal inför framtiden. Hon var inte bara intresserad av idrottsföreningens verksamhet – mest då fotbollen – utan ställde också under vissa tider upp som aktiv supporter.