Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Vilken miljö! – Vilka utställningar!

Vilken miljö! – Vilka utställningar!

Följande textrader och vidstående bilder handlar om Bruksmuseum med tillhörande museipark.

Orden miljö och utställningar smälter onekligen in i varandra. Ibland är det enbart miljön – yttre och/eller inre – som tilltalar, ibland förstärks miljön av en sevärd utställning, Hängde du med…

Då har vi så att säga utrett något slags definition, nu över till konkreta iakttagelser:

Vi börjar med den yttre miljön, själva grönområdet runt de nio byggnaderna:

 • en gammal fin exteriör där Vikmanshytteåns damm nummer fyra, Smeddammen, bjuder på viss inramning
 • områdena dels kring gamla snickarverkstan, där vedgården var placerad, dels planen framför före detta tvättstugan, nu hantverksstugan,
 • lite varstans planterade växter/blommor i mängder liksom apelgården med bland annat gammeldags sorter från bygden
 • i några år fanns även en betittad örtagård på muséets domäner
 • runt stora delar av anläggningen kan man beskåda en på gammalt rejält sätt tillverkad och uppsatt gärdesgård

Inre miljön

 • I kornskruvens innanmäte finns en del av de gamla redskapen m m bevarade, exempelvis de två äldsta brandsprutorna, ett antal sparkstöttingar, några manglar varav den stora stenmangeln som även tidigare återfanns i kornskruven.
 • Vidare i gårdssmedjan får man se en mängd smidestänger tillsammans med själva metoden att driva smidesarbetet, en blåsbälg och en elbelysning anno 1910-tal.
 • Så i den gamla snickarverkstan (byggd 1799) med sina mer än metertjocka stenväggar och därmed också fönsternischer.
 • Annexet med arbetarebostaden från 1910-talet, kök och kammare med tidsenlig inredning
 • Bagarstugan, uppförd på plats men med gammeldags innanmäte.
 • ”Lie-kavalkad” över en mycket intressant historia bakom sig
 • M.m., m.m.

Byggnaderna
som är förtjänt av ett särskilt kapitel men i det här sammanhanget nöjer vi oss med en uppräkning:

 • Angersteinska huset (tidigare Angersteinska klensmedjan)
 • Annexet (före detta Oljeboden/Röda boden)
 • Bagarstugan (nyuppförd i gammelstil)
 • Hantverksstugan (en gång Brukets största tvättstuga)
 • Kornskruven (magasin där säden torkades, en helt unik byggnad idag)
 • Källströms gårdsmedjan (fanns tidigare i Granbo by)
 • Muséet (den gamla vackra byggnaden som användes till snickarverkstad)
 • Utescen (nytillskott på området, passar väl in i miljön)
 • Ved- & redskapsboden (nödvändigt förvaringsutrymme)

Utställningar
finns av två slag, de permanenta och de som oftast byts ut inför varje säsong:

Permanenta: skolkort från början av 1900-talet och framöver, Elis Dahlgren-samlingar av fjärilar, insekter, herbarier (blad med torkade växter och dithörande uppgifter samt mycket av hans dokumentation om den upptäckta stjärnan, Nova Dahlgren, en egen författade rymdroman, Elis´studier/böcker med lokala dialekter och många exempel på esperanto-korrespondens runt hela världen.

Vidare blå rummets uppsättning av gamla redskap och verktyg, främst från skogs- och lantbruken.

Temporära visningar: det har blivit åtskilliga under årens lopp, gissningsvis omkring 300. Några som vi så här på rak arm kommer ihåg är: av medlemmar sydda bonader och landskapssömmar, stickade landskapsvantar. Under 1900-talet nykomna prylar av vitt skilda slag, gamla motorsågar, bruksporslin, pressglas och kaffekoppar- och hundratals fotografier på brukspensionärer, industri- och föreningsbilder och så vidare…

Jo, jo, vi skulle kunna fortsätta ett bra tag i vår uppräkning men vi sammanfattar återigen: Vilken miljö, vilka utställningar.

Vi ska inte glömma bort att detta bruksmuseum kommit till mestadels genom frivillighet i omätbara mängder och i ett kulturklimat som har en hel del övrigt att önska. Samtidigt konstaterar vi att vi lever i en tidsepok som vi kan kalla ”ny-gammal” medan Bruksmuseum till stor del handlar om ”gamla Vikmanshyttan”…

Tack för ”det som har varit” och lycka till framöver!

Fler bilder finns i fotogalleriet Bruksmuseum