Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Kortvarig fackföreningsaktivitet för SAC

Kortvarig fackföreningsaktivitet för SAC

Bland de arbetare som under 1910-talet var sysselsatta med omfattande byggnadsverksamheter som bruksjärnvägen, industrianläggningar och flerfamiljsfastigheter m.m. bildades år 1916 Wikmanshyttans Lokala Samorganisation av SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation).

Vid starten fick detta vikmanshyttefack 34 medlemmar och nådde första kvartalet 1920 upp till 101 medlemmar. Just detta år utkämpades en lönestrid mellan byggnadsarbetarna och bruksbolaget som då ägdes av Scania Vabis.

Konflikten slutade med en kompromiss, till arbetarnas förmån – allt enligt gamla dokument som är bevarade på Arbetarrörelsens arkiv i kungliga huvudstaden. Som erforderlig registerförare fungerade bruksarbetaren Johan Johansson.

Den lokala samorganisationen upplöstes år 1922. Det blev således en kort men händelserik tid för lokala SAC i Vikmanshyttan.