Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > 1944 – premiäråret för simsporten

1944 – premiäråret för simsporten

Tillkomsten av friluftsbadet vid Vikmanshyttesjön utgjorde startskottet för simsporten. Det var ett ganska så stort ungdomsintresse som banade väg för iordningställande av badplatsen.

En brygga och en rejält tilltagen omklädningspaviljong uppfördes. Och därmed fanns förutsättningarna för en efterlängtad simundervisning. Den första simskolan genomfördes helt i idrottsföreningens regi sedan en insamling gjorts bland bruksbefolkningen. Drygt hundratalet skolbarn deltog.

Året efter tog dåvarande landskommunens skolstyrelse över ansvaret för den fortsatta verksamheten. Men det behövdes ett bredare engagemang för att hålla igång önskade aktiviteter. Och en av eldsjälarna var simsektionens ordförande Gerhard Hedberg.

Historiskt sett måste vi tyvärr konstatera, att simsporten likaväl som anläggningen allt som oftast skötts på ett styvmoderligt sätt. ”Riktigt intresse” och oftast förekomsten av ”bristande ekonomiska resurser” har resulterat i en omodern anläggning. Ansvaret måste i första hand ha tagits från kommunen, anser vi bestämt.

Vikmanshyttesjön finns ju kvar liksom stränderna kring badplatsen. Vi hoppas på ett trivsamt tillhåll i framtiden. Ung och gammal vikmanshyttebo är förtjänta av möjligheterna att bada och simma – på hemmaplan!