Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Sångkörernas Vikmanshyttan

Sångkörernas Vikmanshyttan

Vikmanshyttan har som bekant gamla anor inom sång- och musiklivet och redan tidigt fanns sammanslutningar som utövade körsång. Hur gammal den organiserade sånggruppen, Hembygdskören, egentligen är, tycks ingen veta bestämt. Efter vissa efterforskningar har man kommit fram till år 1929.Kören kallades först Ungdomskören men 1939 fick den sitt ”riktiga” namn.

Hursomhelst, kören bildades av den i sångväg livligt intresserade överläraren A.W. Heimer som ledde den i många år och bland annat reste ner med den till Stockholm, där den uppträdde på Funkisutställningen år 1930. När Heimer sedermera flyttade från Vikmanshyttan var kören utan ledare tills överlärare Gustav Wickström kom och ryckte upp den. Efter honom övertogs ledarskapet av folkskollärare Harald Wahlqvist.

När Hembygdskören firade det trettionde verksamhetsåret (år 1939) var det folkskollärare Sven Renström som ”höll i trådarna”. Sångarskaran bestod av 35 personer, både kvinnliga och manliga. Intresset var mycket gott, såväl lnom den blandade kören som den år 1938 bildade manskören med förman Erland Lawin som ledare.

Damkören som bildades år 1958 utgjordes i stort av samma personer som bestod av alt- och sopranstämmorna i Hembygdskören. Dirigent sedan starten var avdelningschef Ivar Sättermark och vid pianot medverkade kontorist Olof Norling.

För att hålla en kör vid liv räckte det inte enbart med intresse och sångbegåvade medlemmar. I det avseendet hade körerna att lita till sig själva med undantag för anslag från bruksföretaget och kommunen.

Tack vare mans- och damkörernas tillkomst kom hembygdskörens repertoar att utökas och blev mångsidigare. Detta gav sig tillkänna inte minst vid de återkommande vårkonserterna i Folkets Hus.