Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > ”Förenings-vagga” anno 1907 i Utah

”Förenings-vagga” anno 1907 i Utah

Söderlunds

Söderlunds i Utah

Året 1907 var ett betydelsefullt föreningsår i Vikmanshyttan. Då bildades nämligen de två tunga föreningarna Järn & Metall i juni månad och Folkets husföreningen i slutet av september.

Bland initiativtagarna fanns snickaren Johan Söderlund och det var i hans hem i Utah som starten skedde.

Ledamöterna i de båda styrelserna kan – så här mer än ett sekel senare – anses som de verkliga pionjärerna inom dåtidens föreningsliv.

Studera namnen här nedanför – och i sanningens namn imponeras:

Järn & Metall – ordförande Emil Elg, sekreterare Oskar Holst, kassör Axel Sundström, övriga ledamöter Edvard Sundström och Gustaf Holst. Revisorer blev Johan Gröning, Emil Borg och Johan Söderlund

Folkets husföreningen – ordförande Emil Elg, sekreterare David Lindborg, kassör Axel Sundström, övriga ledamöter Uno Berglund och Adolf Larsson.

Vägen för dåtida sammanslutningarna gick via privata hemvisten, via Templarlokalen i Granbo, sedan till Mojsen och slutligen – från 1939 – i nybyggda Folkets hus.

P S

Om ovan nämnda föreningar och flera andra berättar vi mera ingående på annan plats på vår hemsida…