Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Livaktigaste bruksföreningen

Livaktigaste bruksföreningen

Socialdemokratiska kvinnoklubbens ledamöter

Socialdemokratiska kvinnoklubbens ledamöter

Låt oss få presentera en bild från år 1960, den föreställer styrelsen för dåvarande socialdemokratiska kvinnoklubben, ledamöterna var från vänster Karin Byhlin, Anna Persson, Astrid Hagman, Irene Nilsson (ordförande), Ester Sundström och Hjördis Persson.

Varför denna dokumentation? Jo, vi observerade klubben som Vikmanshyttans livaktigaste förening. Inte till numerären, även om medlemsantalet hade ökat på senare tid, utan vad det gällde verksamhetens omfattning. Studiearbetet rapporterades större än på mången god dag och klubbmötena var mycket väl-besökta. Överhuvudtaget var ”trivselfaktorn” glädjande hög…

Därtill var representationen i både kommun och kyrka helt godkänd. Bruksklubben hade egentligen ett problem, den egna ekonomin. Den nybildade sykommittén arbetade för högtryck – och resultaten lät inte vänta på sig. Tack vare auktioner och lotterier, främst med egenhändigt tillverkade alster av olika slag, fick klubbkassan nödvändiga påfyllningar.

PS

Det har hunnit rinna mycket i Vikmanshytteån sedan ovanstående noteringar gjordes, Vi kan konstatera att ortens föreningsliv förändrats mycket, mycket sedan början av 1960-talet, i de flesta fall i negativ riktning. Kvinnoklubben hör emellertid till de sammanslutningar som överlevt och kan än idag påvisa viss verksamhet.

Vi ska också nämna, att vikmanshytteklubben bildades år 1924. Då satt följande kvintett vid rodret: Helena Engman (ordförande), Celina Norin, Ester Johansson, Klara Bergman och Karin Andersson.