Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Granbo > Rovkok gav elektriskt lyse

Rovkok gav elektriskt lyse

Under första delen av 1910-talet fick granboborna sitt första elektriska lyse. I stället för osande fotogenlampor gjorde nu glödlampan sitt intåg.

I Backgårdens uthus satsade dåvarande ägaren Emil Hedenström stort på svinuppfödning. Djuren skulle ha mat och det kokades mängder med rovor. Av ångan från rovkoken skulle byn få ljus. Det visade sig emellertid snart att motorn som användes var för liten och strömtillgången blev därefter.

Under den mörka årstiden fanns ström några timmar på morgonen respektive kvällen. Tio minuter innan strömmen bröts om aftonen var den borta några sekunder så att man skulle veta att det var bäst att skynda sig i säng – eller vidta andra åtgärder.

Senare bildades en förening, Norrhytte Elektriska Andelsförening, som stod för elleveranserna några tiotal år framåt. Älvkarleöström vid Wikmanshytte Bruk blev den slutliga lösningen för såväl granbobor som för brukssamhällets övriga invånare.

Läs mer om nyssnämnda Norrhytte Elektriska Andelsförening.