Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Axel & Elin Wiklund

Familjen Axel & Elin Wiklund

Elin och Axel Wiklund

Elin och Axel Wiklund

AXEL WIKLUND
(f. 1878 i Vikmanshyttan – d. 1961 i Vikmanshyttan)

Gift med

ELIN KRISTINA  f. Jernberg
(f. 1884 i Vikmanshyttan – d. 1957 i Vikmanshyttan)

Barnen: Elsa, Gunnar, Harry, Thore, Britta

Axel var en genuin brukskarl. Han hann nätt och jämt sluta skolan förrän han återfanns bland ”bruksarna” vid industrin. Hans arbetsgärning kom att omfatta hela 62 tjänsteår, arbetade som ånghammarsmed. Tyvärr råkade Axel för en arbetsskada och tvingades sluta sitt värv tre år inpå 1950-talet.

Wiklund tillhörde Vikmanshyttans pionjärer inom flera av dåtidens föreningsverksamheter. Inom såväl, den lokala metallavdelningen, folketshusföreningen som den nybildade arbetarekommunen. Inte nog med det, flera kommunala uppdrag som i skol- och fattigvårdsstyrelserna drog nytta av den erfarne föreningsmänniskan Axel.

Elin härstammade från smedsläkten Jernberg, äldsta barnet till smältsmeden Anders Erik Jernberg och hans maka Emma Kristina.

Barnen:

Elsa 1905 – 1980 g.m. Gösta Axelsson

Gunnar 1907 – 1987 g.m. Maja Svensson

Harry 1908 – 1991

Thore 1912 – 1984 g.m. Anna Eriksson

Britta 1925 -g.m. Bo Nilsson