Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Magnus & Anna Wiklund

Familjen Magnus & Anna Wiklund

GUSTAV MAGNUS Wiklund
(f. 1860-08-19 i Vikmanshyttan – d. 1939 i Vikmanshyttan)

Gift 1883 med

ANNA CHRISTOFFERSSON
(f. 1849 i Garpenberg d. /…/ i Vikmanshyttan)

Barnen: Karl Erik, Axel, Anna, Erik Gustav, Maria Leontina, Johan Emil

(Tyvärr saknas fotografi)

Gustav Magnus tog tjänst som dräng 1876 hos änkan Greta Andersdotter i Turbo. Ett år senare flyttade han emellertid tillbaka till Vikmanshyttan. I början på 1880-talet träffade han änkan Anna Christoffersson son han fattade tycke till. De gifte sig 1883 och året efter nedkom hon med deras första gemensamma barn. Anna hade med sig tre barn från ett tidigare äktenskap, de två minsta barnen såg Gustav Magnus som sin far och tog Wiklund som efternamn. Ett fjärde barn tillsammans gick bort endast ett år gammal.

Magnus slutar sin karriär som ånghammarsmed och räckare.

Barnen:

Karl Erik 1873

Axel 1878 – 1961 g.m. Elin Jernberg

Anna 1878 – 1953 g.m. Karl Erik Eriksson

Erik Gustav 1884 – 1972 g.m. Anna Leontina Bergman

Maria Leontina 1886

Johan Emil 1891 – 1976 g.m. Anna Erika Andersson