Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Frida & Rickard Sundström

Familjen Frida & Rickard Sundström

Familjen Frida & Rickard Sundström

Frida och Rickard omgiven av barnen Edla och Edvin (stående) samt Uno och Ernst /sittande/. När fotografiet togs år 1923 skulle Edvin emigrera till det stora landet i väster, sonen Gunnar hade fem år tidigare gått bort i spanska sjukan.

RICKARD SUNDSTRÖM
(f. 1880 – d. 1954, alla år bosatt i Vikmanshyttan)

Gift med:
FRIDA f. LINDSTRÖM
(f. 1874 – d. 1942, vikmanshyttebo hela sin levnad)

Barnen: Edvin, Gunnar Edla, Ernst, Uno

Familjefar Rickard hade sin utkomst på Bruket – till en början i degelstålverket där han avancerade till smältare. Sedermera blev han gjutugnsförman.

På fritiden bröt han mark och anlade olika odlingar kring det vackra hemmet i Granbo. En präktig och välskött gård blev resultatet. Han var dessutom en av de allra första bland Brukets arbetare som skaffade sig ”egen torva” långt innan egnahemstanken vunnit insteg, redan 1908. Av Hedemora-Garpenbergs hushållningsdistrikt belönades han för förtjänstfull odling.

Varm naturvän och friluftsälskare hade han och familjen en trevlig kolonistuga vid sjön Gessan.

Mor Frida hade egen bagarstuga där hon bakade bröd och sålde. År 1931 gjorde den efterlängtade resan över Atlanten och hälsade på sonen Edvin, sonhustrun Edit och barnbarnet Marilyn i USA.

BARNEN:
Edvin 1901 – 1992 g.m Edit Carlson
Gunnar 1903 – 1918
Edla 1906 – 1994 g.m Gustaf Norgren
Ernst 1909 – 1990 g.m Judit Karlsson
Uno 1912 – 1988 g.m Ellen Florin