Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Paul & Birgit Salåker

Familjen Paul & Birgit Salåker

Makarna Paul och Birgit Salåker

Makarna Paul och Birgit Salåker

PAUL (Pauli) SALÅKER f. Svetsnoff
(f. 1929-06-12 i Martinniemi , Finland – d. 2005-11-16 i Hedemora)

Gift 1953 med:
BIRGIT DANIELSSON
(f. 1935 i Stora Skedvi, Lustigs i Södersätra – d. 2008 i Hedemora)

Barnen: Margareta, Allan, Bengt, Nils, Arne

Birgit växte upp i Hyttbäcken, gick i skola i Nordansjö och senare i Västerby. Hon arbetade till en början på Solbacken. Under vikmanshyttetiden var sysselsättningen förlagd till industrin, en period som traversförare en annan som avsynare.

Paul började sin yrkesbana som stabbläggare när han fortfarande var bosatt i Finland. I Sverige och Vikmanshyttan var han knuten till Wikmanshytte Bruk.

Fritiden ägnades i stor utsträckning vid sommarstugan i Norn. Paul var också en flitig föreningsmänniska, han var fackligt engagerad och inom bruksidrotten var han en framgångsrik ledare främst inom korpen. Paul tillhörde även styrelsen för den finska föreningen som kom till stånd i slutet av 1960-talet. Det ska också noteras, att makarna Salåker ansvarade för verksamheten i Kartjärnsbacken, slalombacken, några vintrar i mitten av nyss nämnda decennium.

BARNEN:
Margareta 1953 g.m Kenneth Arvidsson
Allan 1955 g.m Christina Karlsson
Bengt 1959 sambo med Mona Alvarsson
Nils 1960 g.m Carina Gustafsson
Arne 1963 g.m Margareta Nordin