Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Amandus & Hanna Lysén

Familjen Amandus & Hanna Lysén

 Hanna och Amandus Lysén

Hanna och Amandus Lysén

AMANDUS LYSÉN
(f. 1884 i Ingvallsbenning – d. 1969 i Vikmanshyttan)

Gift med

HANNA ERIKSSON
(f. 1884 i Stora Skedvi – d. 1965 i Vikmanshyttan)

Barnen: Axel, Erik, Elsa, Sven, Karin, Anny

Familjen hade sin hemvist på arrendegården Stelbo där jordbruket stod i centrum. Skogsarbetet var också en viktig sysselsättning och omfattade både avverkning och kolning. Året 1950 flyttade man till ”centrala” Nyhyttan, till Västgötabacken. De sista pensionärsåren tillbringade makarna Lysén på ett pensionärshem i Vikmanshyttan.

Amandus var den kraftkarl som erfordrades för att skapa en harmonisk och framgångsrik familj. Mor Hanna bidrog också i högsta grad till familjens väl och ve. Hennes många bakningar i byns bagarstuga och hennes goda smör, som hon försålde, lever än idag i bybornas minnen.

Barnen:

Axel 1907 – 1996 g.m. Elin Persson

Erik 1909 – 1992 g.m. Vendla Persson

Elsa 1911 – 1987 g.m. Emil Qvars

Sven 1912 – 1986 g.m. Margit Jonsson

Karin 1917 – 2003 g.m. Folke Wikman

Anny 1920 g.m. Gunnar Gustafsson