Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Johan & Lovisa Lysén

Familjen Johan & Lovisa Lysén

Familjen Johan och Lovisa Lysén

Familjen Johan och Lovisa Lysén

JOHAN LYSÉN
(f. 1835 i Lysvik – d. 1917 i Nyhyttan)

gift med

LOVISA
(f. 1856 i Ingvallsbenning– d. 1944 i i Nyhyttan)

Barnen: Hanna, Amandus, Ernst, Karl, Ture

Johan hade sina rötter i Värmland, närmare bestämt i Lysvik.

Familjen Johan och Lovisa Lysén kom att tillhöra de statarsläkten som under andra hälften av 1800-talet och en bit in på nästkommande århundrade fick sin utkomst i och omkring den gamla byn Nyhyttan. Det var främst tal om arbete inom lantbruket men också skogen krävde kontinuerliga insatser i form av avverkning och kolning. Ett strävsamt leverne med ansvar och pliktkänsla.

Familjen Lysén var främst knuten till gårdarna Stelbo, Lagenstein och Västgötabacken.

Tyvärr splittrades familjen i början av 1900-talet då de tre yngsta barnen, sönerna Ernst, Karl och Ture, valde att flytta till det stora landet i väster. Kvar av Johans och Lovisas barn blev Hanna och Amandus.

Mitt under första världskriget, år 1917, gick Johan ur tiden

Barnen:

Hanna 1882 – 1964 gift med Johan /…/

Amandus 1884 – 1969 gift med Hanna Eriksson

Ernst 1887 flyttade till Amerika

Karl 1889 flyttade till Amerika

Ture 1900 – 1973 flyttade till Amerika