Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Sols Johan & Anna Johansson

Familjen Sols Johan & Anna Johansson

Makarna Sols-Johan och Anna Johansson

Makarna Sols-Johan och Anna Johansson

SOLS JOHAN AUGUST JOHANSSON
(f. 1870 i Jälkarbyn – d. 1939 i Borlänge)

Gift med:
ANNA MATILDA JAKOBSSON
(f. 1875 i Karlsbro – d. 1958 i Borlänge)

Barnen: Erland, Elna, Märta, Greta, Helmer, Karin, Edit

Sols Johan tillhörde en gammal ansedd bondesläkt i Finsta. Han ägde och brukade Solsgården mellan åren 1893 och 1938. Ungdomsåren spenderade Johan hemma på gården men tog sedan värvning vid Dalregementet som volontär. Han genomgick dessutom efter någon tid underofficersutbildning. Snart lämnade han dock militärlivet och återvände hem till fädernegården.

Johan var en framgångsrik jordbrukare. Vid sidan av det myckna arbetet på Solsgården fick han ändock tid över till andra insatser, främst som kommunalt engagerad. Han satt i såväl kommunalfullmäktige, i skolrådet och i valnämnden. En period tillhörde han dessutom kommunalnämnden. I flera år var Johan också anlitad som nämndeman.

Mor Anna hade som seden var hand om hemmets göromål och mycket av den omsorg och skötsel som de sju barnen fordrade. Och det sköttes med stor bravur. Anna hade sina rötter i Uppland men kom i unga år till våra trakter.

BARNEN
Erland 1894 – 1936 g.m. Kristina Andersdotter Larsson
Elna 1896 – 1985 g.m. Olof Eriksson Hjort
Märta 1902 – 1997 g.m. Erik Rosell
Greta 1904 – 1998 g.m. Karl Lindström
Helmer 1908 – 1970 g.m. Blenda Björklund
Karin 1910 g.m. Gösta Andersson
Edit 1914 – 2001 g.m. Artur Kers