Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Axel & Anna Jernberg

Familjen Axel & Anna Jernberg

Axel & Anna Jernberg med barnen Erik, Evert & Edith

Axel & Anna Jernberg med barnen Erik, Evert & Edith

Johan AXEL JERNBERG
(f. 1876-10-16 i Säter d. 1958- 09-14 i Dalkarsnäs, Säter)

Gift med:
ANNA Byhlin
(f. 1881-08-03 i Söderbärke d. 1918- 10-21 i Acktjärn i Spanska sjukan)

Barnen: Erik, Evert, Edith, Elsa, Edla

Axel som var uppvuxen i Embjörs blev den förste torparen i Acktjärn östra där familjen bodde mellan åren 1900 och 1923. Därefter flyttade Jernbergs till Acktjärn västra under fyraårsperiod.

Anna gick bort redan år 1918 Axel tillbringade sina sista år på Dalkarlsnäs.

BARNEN:
· Erik
1905 – 2002 g.m. Edit Lundin
· Evert 1907- – 1989 g.m. Elsa Eriksson
· Edith 1909 – 1998 g.m. Erik Lind
· Elsa 1912 – 1992 g.m. Herman Andersson
· Edla 1915 – 1996 g.m. Erik Drakes