Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Preben & Viola Jacobsen

Familjen Preben & Viola Jacobsen

Makarna Preben & Viola Jacobsen

Makarna Preben & Viola Jacobsen

PREBEN JACOBSEN
(f. 1928 i Köpenhamn – d. 1965 i Vikmanshyttan)

Gift med:
VIOLA ERIKSSON                     
(f. 1930 i Gunnarn – d. 2012 i Vikmanshyttan)

Barnen: Solveig, Eilert, Berit, Bente, Carina, Benny, Cristina

Preben kom till Sverige i ungdomen, tillbringade den första tiden i Ramnäs där han också hade sin utkomst.

År 1959 blev han vikmanshyttebo, bodde i Ottsgården i Jälkarbyn. Gick tyvärr bort redan 1965 efter endast ett års boende i egnahemmet i Solhaga.

Makarna Jacobsen var engagerade i lokalavdelnigen av Unga Örnar och uträttade ett berömvärt arbete. Efter Prebens bortgång fortsatte Viola i ”örn-verksamheten” till glädje och uppskattning från det unga Vikmanshyttan.

Preben jobbade i varmvalsverket och minnet efter honom omfattas av mycket danskt gemyt.

BARNEN:
Solveig 1947 sambo med Bo Bergström
Eilert 1949 g.m Berith Jönsson
Berit 1951 g.m Åke Persson
Bente 1957 g.m Tommy Dahlgren
Carina 1960 g.m Erik Lindås
Benny 1962 g.m Annika Stenbom
Cristina 1963 g.m Torbjörn Andersson