Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Oskar & Anna Holst

Familjen Oskar & Anna Holst

Oskar och Anna Holst

Makarna Oskar och Anna Holst

OSKAR HOLST
(f. 1876 i Vikmanshyttan – d. 1948 i Vikmanshyttan)

Gift med:
ANNA GRÖNVALL
(f. 1877 i Vikmanshyttan– d. 1961 i Vikmanshyttan)

Barnen: Ester, Gösta, Georg, Tyra, Anna, Vera, Doris

Oskar och Anna bildade familj under 1910-talet. Till en början bodde de på Östra Nygatan, flyttade senare till den omskrivna kasernen Gröna Lund. Mor Anna födde sju barn, fem flickor och två pojkar.

Oskar Holst började sin yrkesverksamhet som smed och var den siste smeden i en nio generationer lång kedja av smeder som förmodlingen kom från Tyskland redan under Gustav Vasas tid. Oskar arbetade senare som förste reparatör i varmvalsverket. Fritiden ägnade han – förutom åt familjen förstås – till ortens föreningsliv. Han var med om att bilda Folkets husföreningen 1907 och var dess sekreterare i nära två decennier. Den aktiva föreläsningsföreningen fick också hans tjänster liksom fackföreningsavdelningen inom Metall. Oskar tillhörde dessutom pionjärerna i det rika musiklivet på bruket, bland annat i Mässingssextetten och Stråkkapellet.

Anna Holst var en känd personlighet och stod i stor utsträckning för familjens väl och ve. Hon var även aktad i vänners och bekantas kretsar. Trots oftast svåra ekonomiska förhållanden – det gällde nära nog alla arbetarfamiljer på den tiden – kunde hon lotsa familjen till ett rikt och meningsfullt liv.

BARNEN
Ester 1900 – 1941 g.m. Erik Karlsson (Granestad)
Gösta 1904 – 1982 g.m. Gunborg Widström
Georg 1907 – 1946 g.m. Linnéa Roos
Tyra 1909 – 1990 g.m. Ragnar Westerström
Anna 1913 – 2002 g.m. Yngve Maad
Vera 1917 – 2004 g.m. Nils Johansson (Bjernevi)
Doris 1922 – 1974 1) g.m. Bernt Lundgren; 2) g.m. Karl-Erik Sten