Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Einar & Frida Forsmark

Familjen Einar & Frida Forsmark

Einar Forsmark

Einar Forsmark

Frida Forsmark

Frida Forsmark

EINAR FORSMARK
(f. 1896 i Islingby, Borlänge – d. 1984 i Vikmanshyttan)

gift med

FRIDA
(f. Karlsson 1897 i Stora Tuna – d. 1982 i Vikmanshyttan)

Barnen: Henry, Harry, Stig, Gulli, Ingemar, Nancy

Samma år som första världskriget avslutades, 1918, bildade Einar och Frida familj. Einar hade fått jobb i hyttan och bostaden återfanns på Smedjegatan. Samma år kom dessutom den förste sonen till världen, döptes till Henry.

Det blev sammanlagt 45 år vid vikmanshytteindustrin, efter hyttan följde martinen och de sista femton åren arbetade Einar som ugnsskötare på hårdmetallverket.

Einar var händig karl. Detta gjorde sig uttryck i en lång rad snickerier, allt från dalakistor till hyvelbänkar. Han var inte heller främmande för att laga cyklar.

I mitten av 1960-talet flyttade familjen till nybyggt kommunhus i Solhaga.

Barnen:

Henry 1918 – 1986 g m Viola Lindholm

Harry 1920 – 1993 g m Mona Norström

Stig 1921 – 1994 g m Karin Stark

Gulli 1923 g m Ivar Svärd

Ingemar 1925 – 1937

Nancy 1927 – 2009 g m Kjell-Arne Wahlström