Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Erik & Ida Eriksson

Familjen Erik & Ida Eriksson

Erik & Ida Eriksson

Erik & Ida Eriksson

ERIK ERIKSSON
(f. 1888-08-27 i Bingsjö – d. 1944-01-07 i Jälkarbyn)

Gift 1914 med:
IDA ADRIANSSON
(f. 1889-04-26 i Falun – d. 1973-05-13 i Hedemora)

Barnen: Erik, Gunnar, Linnéa, Svea, Dagmar, Dagny, Valfrid (Valle), Else-Maj, Solgun, Annie, Sven

Erik var född i Mansgården i Bingsjö. Båda föräldrarna dog när han var omkring sex år gammal varför han kom att bo hos fastern Mans Britta Jonsdotter och hennes man Jonas Olsson, i Bingsjö. Efter skolgång och konfirmation började Erik tjäna sitt uppehålle inom lantbruket, först i Svärdsjö sedan vid Älvgården utanför Hedemora.

Familjen flyttade till Karlsborg i Jälkarbyn, Vikmanshyttan 1921. Erik jobbade vid Wikmanshytte bruks ladugård fram till sin död 1944.

Ida var faluflicka men träffade sin blivande make Erik under hans tid i Svärdsjö. Paret gifte sig 1914. Ida hade sonen Erik Emanuel med sig i den nybildade familjen.

Den erikssonska familjen kom så småningom att bestå av elva barn, sju flickor och fyra pojkar. När fader Erik hastigt gick bort (i hjärtinfarkt) flyttade Ida med de tre yngsta barnen till ”Ringklockan” i Jälkarbyn, våren 1944.

Ida försörjde sig och barnen med arbete på Sterners pensionat i Hedemora. Som pensionär flyttade hon för gott till Hedemora, sista tiden på Munkbohemmet.

BARNEN
Erik 1911 – 1996 g.m. Bojan Sjöberg
Gunnar 1915 – 1999 g.m. 1) Karin Lind; 2) Margareta Pechan
Linnéa 1917 – 2004g.m.  Nils Korsgren
Svea 1919 – 2004 g.m. 1) Arthur Wilhelm Ohlsson; 2) Eskil Elg
Dagmar 1922 – 2003 g.m. Georg Andersson
Dagny 1922 – 2004 g.m. Anton Norell
Valle 1924 g.m. Asta Jacobsson
Else-Maj 1926 – 2010g.m. Carl Lindberg
Solgun 1929 – 2003 g.m. 1) John Nylén; 2) Rune Eriksson
Annie 1931 g.m. Jan Olof Ivarsson
Sven 1936 g.m. Inger Wallén