Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Ragnar & Karin Bergman

Familjen Ragnar & Karin Bergman

Ragnar Bergman

Ragnar Bergman

Karin Bergman

Karin Bergman


RAGNAR BERGMAN
(f. 1907 i Vikmanshyttan – d. 1992 i Vikmanshyttan)

Gift 1934 med:
KARIN JOHANSSON
(f. 1914 i Norn – d. 2009 i Vikmanshyttan)

Barnen: Kjell, Inga, Sören, Stig-Björn, Britt-Marie

Karin var nornflickan som gifte sig i unga år och som tidigt fick ta ansvar för familjens väl och ve. Hon födde fyra barn på sex år och kunde också glädjas åt ett så kallat sladdbarn tretton år senare.

Nära nog all tid ägnade Karin åt ett framgångsrikt familjeliv, kunde ibland även sätta av stunder för handarbeten som stickning och virkning. På äldre deltog hon gärna i diskussioner som berörda ”gamla tider” runt om i norn- och vikmanshyttetrakterna.

Ragnar, den näst yngste i barnaskarna i den stora bergmanfamiljen Johan och Anna Bergman, levde och verkade alla sina år ii brukssamhället. Han var en mycket aktiv person

– karriären innehöll till en början jobb som maskinmjölkare på lantbruket,

senare arbeten i smedjan respektive varmvalsverket

– föreningsaktiviteter i både Arbetarekommunen och Folkets hus, som

som sekreterare

– aktiv inom bruksfotbollen, som spelare och funktionär (linjeman)

– tjänstgjorde som brandman inom industrin – i drygt trettio år

– tillhörde hemvärnets verksamheter

– intresserad av fiske, speciellt vintertid – mm mm

Familjen tillhörde de vikmanshyttebor som ”byggde eget”, år 1948 stod egnahemmet klart utmed sedermera kallade Götvägen.

Barnen:
Kjell 1936 sambo med Vanja Edvinsson
Inga 1937 1) g.m Dick Klarqvist 2) sambo med Olof Boström
Sören 1940 g.m Annelie Fogel
Stig-Björn 1942 g.m Kristina Suni
Britt-Marie 1955