Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Johan & Johanna Andersson

Familjen Johan & Johanna Andersson

Johan & Johanna Andersson

Johan & Johanna Andersson

JOHAN ANDERSSON
(f. 1854 i Stora Skedvi  d. […] i Vikmanshyttan

Gift med:
JOHANNA Backlund
(f. 1862 i Säter d. […] i Vikmanshyttan

Den stora familjen Andersson flyttade till Vikmanshyttan år 1916. Husbonden arbetade som statare, eller ”ko-gubbe” som var ett brukligt uttryck på den tiden. Den första bostaden återfanns i det gamla brukssamhället, endera i den så kallade Råttan eller Katten. Senare bodde man i Jälkarbyn och de sista åren tillbringade makarna i Norrhyttan.

Familjen blev med tiden rekordstor. Mor Johanna födde inte mindre än arton barn, flera som tvillingar. Flera barn överlevde tyvärr ej de första åren.
I skrivande stund besitter vi tyvärr inte någon fullständig familjebild – men den information vi nu har vad gäller de anderssonska barnen vill vi ändock förmedla, enligt följande :

BARNEN:

· Johan 1884 – 1937 g.m. Sara Larsdotter (Stigers Sara)
· Klas 1887 – 1976 g.m. Klara […]
· Alma 1889 – […]         […]
· Ivar 1890 – 1968 g.m. Klara Bergman
· Knut 1892 – 1969       […]
· Frans            1896 – 1978 g.m. Agnes Pettersson
· Richard         1899 – 1977 g.m. Jenny Forslund
· Birger           1899 – […]         […]
· Gösta (Gustav) 1903 – 1979 sambo med Elin Nordahl
· Nils               1906 – 1981 g.m. Elin Holm
· Folke            1906 – […]

Därtill kända namn på barn som Klara. Om de återstående barnen upp till de arton ej uppnått vuxen ålder, kan ej konstateras i det här sammanhanget.

(Vi är naturligtvis mycket intresserade att få mera information kring Johan och Johannas familjesituation, det skulle ju berika brukshistorien vad beträffar delen Vikmanshyttefamiljer!)