Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Axel Wiklund, en smed med 62 tjänsteår!

Axel Wiklund, en smed med 62 tjänsteår!

Axel Wiklund

Axel Wiklund

Axel Wiklund var född 1878 i Vikmanshyttan och hade djupa rötter i samhället. Efter skolans slut tog han genast anställning vid stålverket. Han kom att arbeta som ånghammarsmed i ett halvt sekel och hans sammanlagda arbetsgärning vid vikmanshytteindustrin sträckte sig över imponerande 62 år!

Axel var en av pionjärerna i ortens fackföreningsrörelse. I Metall var han bland de första anslutna medlemmarna och tillhörde den första styrelsen. Också Arbetarekommunen var Axel med om att bilda. Det blev under årens lopp en rad olika kommunala uppdrag. Han satt exempelvis i fattigvårds- och skolstyrelserna. I Folkets husföreningen deltog dessutom Axel aktivt en längre tid och var bl.a. dess förste revisor.

År 1953 hindrade ett olycksfall Axel från fortsatt arbete. Vi minns honom som en kraftkarl och duktig arbetsmänniska, en rakryggad man med stor pondus.

Förre smeden Axel Wiklund avled 83 år gammal, på hösten 1961.