Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Sven Wester, en av idrottens aktivaste

Sven Wester, en av idrottens aktivaste

Sven Wester

Sven Wester

Sven Wester var född och uppväxt i Hällefors. I ungdomen började han praktisera på Hellefors Jernverks laboratorium, blev senare förman för valsverkets kontrollavdelning och befordrades efter några år till övervalsmästare.

Sven Wester flyttade till Vikmanshyttan 1947 och arbetade de första tre åren som verkmästare i varmvalsverket, var sedan planerare ett par år och när hålkorts- och datamaskinerna kom in i bilden sysslade han med statistikuppläggningar för de olika produktionsavdelningarna. Från 1967 knöts Sven till kontorsverksamheten som vaktmästare, ansvarig för post, arkiv och personbiltransporter.

När Wester kom till Vikmanshyttan engagerade han sig för bruksidrotten. Första tiden som fotbollstränare sedermera som aktiv i VIF-styrelsen, en tid som dess ordförande. När den första tennisbanan anlades i slutet av 40-talet tog intresset för den vita sporten överhand. Som instruktör arbetade han mycket framgångsrikt både lokalt, regionalt men också inom Svenska Tennisförbundet. Ett par somrar var han tennistränare på Bosön och anförtroddes senare tränarjobbet för landets bästa tennisjuniorer i Båstad.

Att tennisens vikmanshytteklubb VTK blev Dalarnas främsta vad gällde juniorverksamheten har man Sven Wester att tacka för, hans insatser var mycket värdefulla och bäddade för starten av klubbens tennisskola 1962.

Det var inte nog med det. Fritiden räckte också till för hemvärnsarbete och lokala fackföreningsaktiviteter.

På grund av samordning och rationaliseringar inom Specialstålverken, som bl.a. berörde Sven Wester arbetsuppgifter, avslutades hans engagemang vid vikmanshytteindustrin efter 23 års tjänst år 1970.

Personalia: född 1911 — död 1976.