Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Arthur Törnquist – högste försäljare inom WBAB

Arthur Törnquist – högste försäljare inom WBAB

Arthur Törnquist

Arthur Törnquist

Arthur Törnquist var född i USA år 1894 men kom redan i 12-årsåldern till Sverige. Han började tidigt i affärsverksamheten med en första anställning hos AB Soliditet i Malmö och senare vid dåvarande Kopparberg-Hofors Sågverks Aktiebolag. I mars 1927 blev Arthur T. försäljningschef vid Wikmanshytte Bruk, ett arbete han innehade till pensioneringen år 1960.

Vid sidan av sin med stor skicklighet och utomordentlig arbetskapacitet skötta tjänst ägnade sig Arthur Törnquist bland annat åt ingående forskning i såväl Brukets som bygdens historia. En del av dessa forskningsresultat offentlig-gjorde han i lokalpressen med en lång rad intressanta artiklar. Språkfrågor var också ett område som intresserade honom liksom in- och utrikespolitiska spörsmål. I Hedemora Rotaryklubb, vars president Arthur T. var en tid, höll han gärna föredrag i dessa ämnen.

Turistväsendet ägnade han också sina krafter och var vid sin bortgång Turistföreningens i Hedemora ordförande. På det politiska området var han verksam inom dåvarande högerpartiet, dels som ordförande i lokalavdelningen och dels som en av dess representant i stadens drätselkammare.

Arthur Törnquist gick bort i april månad 1963.