Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Valdor Tollsten – spelade en gång i tiden fotboll i kvartersgänget Bollklubben

Valdor Tollsten – spelade en gång i tiden fotboll i kvartersgänget Bollklubben

Valdor Tollsten

Valdor Tollsten

Valdor Tollsten var bruksbo av börden. Han föddes år 1903 i brukssamhällets äldsta kvarter Byn och fick redan i 12-årsåldern sitt första jobb på lantbruket.

När han klarat av skolan var det dags för stålveket. Smedjan blev hans arbets-plats, som regulerare. Efter någon tid hittade man den unge Valdor T. i stål-boden. Att färdigställa olika vikmanshytteprodukter blev därefter hans signum. I hela fyra decennier förblev Valdor en av företagets meste färdigställare – och fram till pensioneringen hösten 1970.

Fritidssysselsättning nummer ett utgjordes av sommarstugan vid Ställudden i Stora Norn. Där skedde skön avkoppling rum och den ena fisketuren efter den andra var vanligt förekommande.

I ungdomen var Tollsten fackligt engagerad och sparkade boll i kvartersgänget Bollklubben, som hörde hemma i nämnda bostadsområde Byn.

Valdor Tollsten lämnade jordelivet år 1976.